28/06/2022 - 6:38 PM

Lịch phát sóng Discovery 5/6/2022

Lịch phát sóng Discovery 5/6/2022

00:35:00 ABALONE WARS (S3) : CUỘC CHIẾN BÀO NGƯ (PHẦN 3)
01:25:00 ED STAFFORD FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
03:05:00 TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S1) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN
03:55:00 GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG (PHẦN 8)
04:45:00 BODY BIZARRE (S3) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 3)
05:35:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S1) : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR
06:35:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
07:25:00 MAN, WOMAN, WILD (S1) : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ (PHẦN 1)
08:15:00 KEVIN HART’S MUSCLE CAR CREW (S1) : ĐỘI XE CƠ BẮP CỦA KEVIN HART
09:05:00 EVEREST AIR (S1) : BẦU TRỜI EVEREST
09:55:00 SECRETS OF SUNKEN SHIPS : BÍ MẬT CỦA NHỮNG CON TÀU ĐẮM
11:35:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 17)
12:25:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 17)
13:15:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 17)
14:05:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 17)
14:55:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 17)
15:45:00 RIVER OF NO RETURN (S1) : DÒNG SÔNG KHÔNG LỐI VỀ (PHẦN 1)
16:35:00 FISH OR DIE (S1) : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ (PHẦN 1)
17:25:00 EVIL LIVES HERE (S2) : ÁC QUỶ SỐNG Ở ĐÂY (PHẦN 2)
18:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
19:10:00 DIRTY JOBS (S6) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN (PHẦN 6)
20:05:00 THE DAY I RAN CHINA (S2) : VÌ TƯƠNG LAI CHINH PHỤC TRUNG QUỐC
21:00:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 2)
21:55:00 EVEREST AIR (S1) : BẦU TRỜI EVEREST
22:50:00 SECRETS OF SUNKEN SHIPS : BÍ MẬT CỦA NHỮNG CON TÀU ĐẮM
Lịch phát sóng Discovery 5/6/2022