23/07/2024 - 5:36 PM

Lịch phát sóng Discovery 5/5/2024

Lịch phát sóng Discovery 5/5/2024

01:35:00KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG
02:30:00HOMESTEAD RESCUE (S5) : GIẢI CỨU TRANG TRẠI
04:20:00TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
05:10:00DEADLIEST CATCH: THE VIKING RETURNS (S1) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: NGƯỜI VIKING TRỞ LẠI
06:00:00OPAL HUNTERS RED DIRT ROAD TRIP (S1) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL MIỀN ĐẤT ĐỎ
07:00:00KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG
07:50:00STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS: THE GREAT EIGHT (S3) : BÁT ĐẠI KIỆN TƯỚNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
08:40:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
09:30:00EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
10:20:00CAUGHT! (ANOMALY) (S1) : LỌT VÀO ỐNG KÍNH!
10:45:00CAUGHT! (ANOMALY) (S1) : LỌT VÀO ỐNG KÍNH!
11:10:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
12:00:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
12:50:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
13:40:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
14:35:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
15:30:00DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
17:20:00ON THE ROAM (S1) : LÃNG DU
18:15:00BERING SEA GOLD (S12) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
20:05:00TBA
21:00:00THE CURIOUS CASE OF NATALIA GRACE (S2) : TRƯỜNG HỢP KỲ LẠ VỀ NATALIA GRACE
21:55:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
22:50:00QUIET ON SET: THE DARK SIDE OF KIDS TV (S1) : PHIM TRƯỜNG LẶNG THINH: MẶT TỐI CỦA PHIM TRUYỀN HÌNH N
23:45:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
Lịch phát sóng Discovery 5/5/2024