26/05/2022 - 8:31 AM

Lịch phát sóng Discovery 5/5/2022

Lịch phát sóng Discovery 5/5/2022

00:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
01:25:00 EXPEDITION TO THE EDGE (S1) : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC
02:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
03:05:00 ABALONE WARS (S2) : CUỘC CHIẾN BÀO NGƯ (PHẦN 2)
03:55:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
04:20:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
04:45:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S4) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 4)
05:35:00 BODY BIZARRE (S3) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 3)
06:35:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
07:25:00 DIESEL BROTHERS (S2) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL (PHẦN 2)
08:15:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S4) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 4)
09:05:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
09:55:00 EXPEDITION TO THE EDGE (S1) : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC
10:45:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
11:10:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
11:35:00 DIESEL BROTHERS (S2) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL (PHẦN 2)
12:25:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S4) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 4)
13:15:00 CELEBRITY IOU JOYRIDE (S1) : MINH TINH ĐỀN ƠN: CHIẾC XE HẠNH PHÚC
14:05:00 WORLD’S GREATEST CARS (S1) : NHỮNG CHIẾC Ô TÔ ĐỈNH NHẤT THẾ GIỚi
14:55:00 MISSION DECLASSIFIED (S1) : SỨ MỆNH ĐƯỢC GIẢI MẬT
16:35:00 THE UNEXPLAINED FILES (S2) : CHUYỆN BÍ ẨN (PHẦN 2)
17:25:00 LOST SURVIVORS (S1) : BỘ ĐÔI SINH TỒN LẠC LÕNG
18:15:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S4) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 4)
19:10:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
20:05:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 3)
21:00:00 CELEBRITY IOU JOYRIDE (S1) : MINH TINH ĐỀN ƠN: CHIẾC XE HẠNH PHÚC
21:55:00 WORLD’S GREATEST CARS (S1) : NHỮNG CHIẾC Ô TÔ ĐỈNH NHẤT THẾ GIỚi
22:50:00 THE WORLD’S BIGGEST DRUG LORD: TSE CHI LOP : ÔNG TRÙM MA TÚY LỚN NHẤT THẾ GIỚI: TẠ CHÍ LẠC
Lịch phát sóng Discovery 5/5/2022