27/01/2023 - 7:05 PM

Lịch phát sóng Discovery 5/1/2023

Lịch phát sóng Discovery 5/1/2023

00:10:00 POOL KINGS (S3) : VUA BỂ BƠI
00:35:00 EXPEDITION UNKNOWN SPECIAL- GLOBAL GAME SHOW : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: TRÒ CHƠI TOÀN CẦU
01:25:00 EXPEDITION UNKNOWN: MEGALODON (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: MEGALODON
02:15:00 GREAT WHITE BATTLEGROUND : CHIẾN TRƯỜNG CÁ MẬP TRẮNG LỚN
03:05:00 MUMMIES UNWRAPPED (S1) : KHÁM PHÁ XÁC ƯỚP
03:55:00 DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:45:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
05:35:00 BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ
06:35:00 DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
07:25:00 POOL KINGS (S3) : VUA BỂ BƠI
07:50:00 POOL KINGS (S3) : VUA BỂ BƠI
08:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
09:05:00 MUMMIES UNWRAPPED (S1) : KHÁM PHÁ XÁC ƯỚP
09:55:00 EXPEDITION UNKNOWN: MEGALODON (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: MEGALODON
10:45:00 DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
11:35:00 POOL KINGS (S3) : VUA BỂ BƠI
12:00:00 POOL KINGS (S3) : VUA BỂ BƠI
12:25:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
13:15:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
14:05:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S1) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
14:55:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
15:45:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH (S2) : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
16:35:00 MISSION DECLASSIFIED (S1) : SỨ MỆNH ĐƯỢC GIẢI MẬT
17:25:00 ED STAFFORD FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2) $0
18:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
19:10:00 HARD CELL (S1) : PIN KHỦNG
19:35:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC (S1) : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
20:05:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S5) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
21:00:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
21:55:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S1) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
22:50:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
23:45:00 HARD CELL (S1) : PIN KHỦNG
Lịch phát sóng Discovery 5/1/2023