06/12/2023 - 1:24 AM

Lịch phát sóng Discovery 4/9/2023

Lịch phát sóng Discovery 4/9/2023

00:40:00GOLD RUSH: SPECIAL (S6) : TÌM VÀNG
01:35:00GOLD RUSH: SPECIAL (S6) : TÌM VÀNG
02:30:00GOLD RUSH: SPECIAL (S6) : TÌM VÀNG
03:25:00GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
04:20:00EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
05:10:00AIRPORT 24/7: MIAMI (S1) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
05:35:00AIRPORT 24/7: MIAMI (S1) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
06:00:00GOLD RUSH: SPECIAL (S6) : TÌM VÀNG
07:00:00AIRPORT 24/7: MIAMI (S1) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
07:25:00AIRPORT 24/7: MIAMI (S1) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
07:50:00THE CHALLENGER: BATTLEGROUND (S1) : KẺ THÁCH THỨC: ĐẤU TRƯỜNG
08:40:00INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
09:30:00CLEOPATRA: MYSTERIES AT THE MUSEUM : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: NỮ HOÀNG CLEOPATRA
10:20:00GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
11:10:00AIRPORT 24/7: MIAMI (S1) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
11:35:00AIRPORT 24/7: MIAMI (S1) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
12:00:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
12:50:00EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
13:40:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
14:35:00EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
15:30:00FINDING NAZI HIDEOUTS : ĐI TÌM NƠI TRÚ ẨN CỦA PHÁT XÍT
17:20:00EXPEDITION UNKNOWN: MOST DANGEROUS MOMENTS : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: NHỮNG KHOẢNH KHẮC NGUY HIỂM NHẤT
18:15:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
19:10:00AIR JAWS: FINAL FRONTIER (S1) : CÁ MẬP NHẢY CAO: BIÊN GIỚI CUỐI CÙNG
20:05:00GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (SPECIALS) (S6) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
21:00:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
22:50:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
Lịch phát sóng Discovery 4/9/2023