27/01/2023 - 5:58 PM

Lịch phát sóng Discovery 4/1/2023

Lịch phát sóng Discovery 4/1/2023

00:35:00 BEAR GRYLLS: ESCAPE FROM HELL (S1) : BEAR GRYLLS THOÁT KHỎI ĐỊA NGỤC
01:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
02:15:00 PETER CROUCH: SAVE OUR BEAUTIFUL GAME (S1) : PETER CROUCH: VỊ CỨU TINH XUẤT CHÚNG
03:05:00 WHAT THE DISCOVERY (S1) : NHỮNG PHÁT HIỆN KỲ THÚ
03:55:00 DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:45:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
05:35:00 GOLD RUSH (S5) : TÌM VÀNG
06:35:00 DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
07:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 7)
08:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
09:05:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
09:55:00 PETER CROUCH: SAVE OUR BEAUTIFUL GAME (S1) : PETER CROUCH: VỊ CỨU TINH XUẤT CHÚNG
10:45:00 DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
11:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 7)
12:25:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
13:15:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S5) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
14:05:00 AIR JAWS: TOP GUNS : CÁ MẬP NHẢY CAO: KỲ NGƯ SIÊU ĐẲNG
14:55:00 EXPEDITION UNKNOWN SHARK TREK : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: DU HÀNH CÙNG CÁ MẬP
15:45:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM
16:35:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM
17:25:00 GOLD RUSH: WINTER’S FORTUNE (S1) : TÌM VÀNG: VẬN MAY MÙA ĐÔNG
18:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
19:10:00 POOL KINGS (S3) : VUA BỂ BƠI
19:35:00 POOL KINGS (S3) : VUA BỂ BƠI
20:05:00 GREAT WHITE BATTLEGROUND : CHIẾN TRƯỜNG CÁ MẬP TRẮNG LỚN
21:00:00 EXPEDITION UNKNOWN SPECIAL- GLOBAL GAME SHOW : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: TRÒ CHƠI TOÀN CẦU
21:55:00 EXPEDITION UNKNOWN: MEGALODON (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: MEGALODON
22:50:00 MUMMIES UNWRAPPED (S1) : KHÁM PHÁ XÁC ƯỚP
23:45:00 POOL KINGS (S3) : VUA BỂ BƠI
Lịch phát sóng Discovery 4/1/2023