27/11/2022 - 2:43 AM

Lịch phát sóng Discovery 31/7/2022

Lịch phát sóng Discovery 31/7/2022

00:35:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE SPECIAL (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 3) T
01:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S10) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 10)
03:05:00 TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
03:55:00 GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG (PHẦN 8)
04:45:00 BODY BIZARRE (S4) : CƠ THỂ KỲ LẠ (MÙA 4)
05:35:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2)
06:35:00 DARK MYSTERIES: ANJAAN KAHANIYAAN (S1) : NHỮNG BÍ ẨN TĂM TỐI DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ANJAAN KAHANIYAAN
07:00:00 GHOST HOUSE (S1) : NHÀ MA
07:25:00 THE MADELEINE MCCANN MYSTERY (S1) : BÍ ẨN VỤ ÁN MADELEINE MCCANN
08:15:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
08:40:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
09:05:00 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 2)
09:55:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
10:45:00 THE TREEHOUSE GUYS (S1) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY
11:35:00 DARE TO RIDE (S1) : DÁM ĐUA KHÔNG
12:00:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC (PHẦN 2)
12:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
13:15:00 EXPEDITION X (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
14:05:00 EXPEDITION X (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
14:55:00 EXPEDITION X (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
15:45:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S1) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
16:10:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S1) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
16:35:00 BODY CAM (S1) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
17:25:00 DARE TO RIDE (S1) : DÁM ĐUA KHÔNG
17:50:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC (PHẦN 2)
18:15:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 2)
19:10:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
19:35:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
20:05:00 TBA
21:00:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE SPECIAL (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 3) T
21:55:00 DARK MYSTERIES: ANJAAN KAHANIYAAN (S1) : NHỮNG BÍ ẨN TĂM TỐI DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ANJAAN KAHANIYAAN
22:20:00 GHOST HOUSE (S1) : NHÀ MA
22:50:00 THE TREEHOUSE GUYS (S1) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY
23:45:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
Lịch phát sóng Discovery 31/7/2022