26/05/2022 - 8:07 AM

Lịch phát sóng Discovery 31/3/2022

Lịch phát sóng Discovery 31/3/2022

00:35:00 MODERN-DAY TREASURE HUNTS : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
02:15:00 EXPEDITION TO THE EDGE (S1) : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC
03:05:00 EXPEDITION: BACK TO THE FUTURE (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: TRỞ LẠI TƯƠNG LAI
03:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
04:20:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
04:45:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
05:35:00 BODY BIZARRE (S2) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 2)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
07:25:00 DIESEL BROTHERS (S2) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL (PHẦN 2)
08:15:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
09:05:00 EXPEDITION: BACK TO THE FUTURE (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: TRỞ LẠI TƯƠNG LAI
09:55:00 EXPEDITION TO THE EDGE (S1) : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC
10:45:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
11:10:00 TOMORROW BY TAIWAN: SUSTAINABILITY : NHỮNG ĐÓNG GÓP CHO TƯƠNG LAI CỦA ĐÀI LOAN: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
11:35:00 DIESEL BROTHERS (S2) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL (PHẦN 2)
12:25:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
13:15:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
14:05:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 17)
14:55:00 BORDER CONTROL: EUROPE (S1) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
15:45:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT (PHẦN 2)
16:35:00 THE UNEXPLAINED FILES (S1) : CHUYỆN BÍ ẨN
17:25:00 SAVAGE BUILDS (S1) : CÁC THỬ NGHIỆM CỦA SAVAGE
18:15:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
19:10:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
20:05:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S4) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 4)
21:00:00 CELEBRITY IOU JOYRIDE (S1) : MINH TINH ĐỀN ƠN: CHIẾC XE HẠNH PHÚC
21:55:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 17)
22:50:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE (S1) : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
23:45:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
Lịch phát sóng Discovery 31/3/2022