06/12/2023 - 1:24 AM

Lịch phát sóng Discovery 30/9/2023

Lịch phát sóng Discovery 30/9/2023

00:10:00CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
00:40:00INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
01:35:00ALIEN ENCOUNTERS IN AREA 51: A MYSTERIES AT THE MUSEUM SPECIAL : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: ĐỤNG ĐỘ NGƯỜI NGO
02:30:00EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
03:25:00THE PRICE OF GLEE (S1) : CÁI GIÁ CỦA SỰ NỔI TIẾNG
04:20:00GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG
05:10:00DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
06:00:00GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
07:00:00GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
07:50:00GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
08:40:00GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
09:30:00GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
10:20:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
11:10:00EXPEDITION UNKNOWN (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
12:00:00NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI LĂN XẢ
12:50:00MARVELOUS CITY (S1) : THÀNH PHỐ DIỆU KỲ
13:40:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
14:35:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
16:25:00BUILDING OFF THE GRID (S5) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
17:20:00BUILDING OFF THE GRID (S5) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
18:15:00HOMESTEAD RESCUE (S5) : GIẢI CỨU TRANG TRẠI
20:05:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
21:00:00EXPEDITION UNKNOWN (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
21:55:00INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
22:50:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
Lịch phát sóng Discovery 30/9/2023