08/08/2022 - 5:00 PM

Lịch phát sóng Discovery 3/8/2022

Lịch phát sóng Discovery 3/8/2022

00:35:00 DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN PHẦN 9)
01:25:00 THE TREEHOUSE GUYS (S1) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY
02:15:00 INDIA’S ULTIMATE WARRIOR (S1) : CHIẾN BINH TỐI THƯỢNG CỦA ẤN ĐỘ
03:30:00 BEAR GRYLLS: EXTREME SURVIVAL CAUGHT ON CAMERA (S1) : BEAR GRYLLS: NHỮNG VỤ SỐNG SÓT CỰC HIẾM MÀ MÁY
03:55:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
04:20:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S3) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 3)
04:45:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
05:35:00 GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG (PHẦN 8)
06:35:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
07:25:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
08:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
09:05:00 DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN PHẦN 9)
09:55:00 THE TREEHOUSE GUYS (S1) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY
10:45:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
11:10:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
11:35:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
12:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
13:15:00 SEARCH FOR PIRATE GOLD : ĐI TÌM VÀNG CỦA HẢI TẶC
14:55:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
15:45:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S10) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 10)
17:25:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE (S1) : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
18:15:00 EXPEDITION X (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
19:10:00 BUILDING OFF THE GRID (S2) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU (PHẦN 2)
20:05:00 GOLD IN AMERICA : VÀNG Ở NƯỚC MỸ
21:55:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
22:50:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S10) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 10)
Lịch phát sóng Discovery 3/8/2022