22/07/2024 - 11:57 AM

Lịch phát sóng Discovery 3/7/2024

Lịch phát sóng Discovery 3/7/2024

00:40:00MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
01:35:00TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
02:30:00DUAL SURVIVAL (S5) : CẶP ĐÔI SINH TỒN
03:25:00DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:20:00TREEHOUSE MASTERS (S3) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
05:10:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
06:00:00TREEHOUSE MASTERS (S3) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
07:00:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN
07:50:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
08:40:00TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
09:30:00MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
10:20:00TREEHOUSE MASTERS (S3) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
11:10:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN
12:00:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
12:50:00EXPEDITION X (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
13:40:00REHAB ADDICT RESCUE (S1) : CẢI TẠO NHÀ CŨ
14:35:00DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
16:25:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
17:20:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
18:15:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
19:10:00LAKEFRONT BARGAIN HUNT RENOVATION (S1) : TÂN TRANG NHÀ NGHỈ LÝ TƯỞNG VEN HỒ
20:05:00REHAB ADDICT RESCUE (S1) : CẢI TẠO NHÀ CŨ
21:00:00EXPEDITION X (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
21:55:00DEADLIEST CATCH SPECIALS (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
23:45:00LAKEFRONT BARGAIN HUNT RENOVATION (S1) : TÂN TRANG NHÀ NGHỈ LÝ TƯỞNG VEN HỒ
Lịch phát sóng Discovery 3/7/2024