23/07/2024 - 7:15 PM

Lịch phát sóng Discovery 3/6/2024

Lịch phát sóng Discovery 3/6/2024

00:40:00BUILDING OFF THE GRID (S3) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
01:35:00BUILDING OFF THE GRID (S3) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
02:30:00BUILDING OFF THE GRID (S3) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
03:25:00BUILDING OFF THE GRID (S3) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
04:20:00PRISON FOOD (S1) : CƠM TÙ
04:45:00PRISON FOOD (S1) : CƠM TÙ
05:10:00BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
05:35:00BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
06:00:00BUILDING OFF THE GRID (S2) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
07:00:00BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
07:25:00BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
07:50:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
08:40:00CAUGHT! (ANOMALY) (S1) : LỌT VÀO ỐNG KÍNH!
09:05:00CAUGHT! (ANOMALY) (S1) : LỌT VÀO ỐNG KÍNH!
09:30:00GHOST ADVENTURES (S10) : HÀNH TRÌNH TÌM MA
10:20:00BUILDING OFF THE GRID (S3) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
11:10:00BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
11:35:00BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
12:00:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
12:50:00BERING SEA GOLD (S12) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
14:35:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
15:30:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
16:25:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
17:20:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
18:15:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
19:10:00YARD CRASHERS (S15) : CẢI TẠO SÂN NHÀ
19:35:00YARD CRASHERS (S15) : CẢI TẠO SÂN NHÀ
20:05:00AMERICA’S BACKYARD GOLD (S1) : TÌM VÀNG MIỀN HOANG SƠ NƯỚC MỸ
21:00:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
22:50:00MYSTERY AT BLIND FROG RANCH (S3) : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
23:45:00YARD CRASHERS (S15) : CẢI TẠO SÂN NHÀ
Lịch phát sóng Discovery 3/6/2024