23/04/2024 - 8:30 PM

Lịch phát sóng Discovery 3/3/2024

Lịch phát sóng Discovery 3/3/2024

00:40:00KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG
01:35:00DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN
02:30:00MILLION DOLLAR WHEELS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE TRIỆU ĐÔ
03:25:00GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S6) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
04:20:00STREET OUTLAWS: FARMTRUCK & AZN DOWN UNDER (S1) : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: FARMTRUCK VÀ AZN ĐẾN ÚC
05:10:00DIRTY JOBS (S8) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
06:00:00HOFFMAN FAMILY GOLD (SEASON 1B) (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
07:00:00KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG
07:50:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
09:30:00ABALONE WARS (S5) : CUỘC CHIẾN BÀO NGƯ
10:20:00HIGH SPEED CHASE (S1) : TRUY ĐUỔI TỐC ĐỘ CAO
11:10:00EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
12:00:00EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
12:50:00EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
13:40:00EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
14:35:00EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
15:30:00DEADLIEST CATCH SPECIALS (S15) : CHUYẾN SẴN BÃO TÁP
16:25:00DEADLIEST CATCH SPECIALS (S15) : CHUYẾN SẴN BÃO TÁP
17:20:00DEADLIEST CATCH SPECIALS (S15) : CHUYẾN SẴN BÃO TÁP
18:15:00KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG
19:10:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
20:05:00HOW SILK RAILROAD WORKS (S1) : HOẠT ĐỘNG CỦA TUYẾN TÀU CON ĐƯỜNG TƠ LỤA
21:00:00FEDS (S1) : ĐẶC VỤ ĐIỀU TRA LIÊN BANG
21:55:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
23:45:00KIM VS KANYE: THE DIVORCE (S1) : VỤ LY DỊ GIỮA KIM VÀ KANYE

 

Lịch phát sóng Discovery 3/3/2024