09/02/2023 - 3:21 PM

Lịch phát sóng Discovery 3/12/2022

Lịch phát sóng Discovery 3/12/2022

00:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
01:25:00 DEAD SILENT (S4) : SỰ IM LẶNG CHẾT NGƯỜI
02:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
03:05:00 PARANORMAL DECLASSIFIED (S1) : GIẢI MÃ HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN
03:55:00 DEADLIEST CATCH (S11) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:45:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
05:35:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY
06:35:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
07:25:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
08:15:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:05:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:55:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
10:45:00 ED STAFFORD: LEFT FOR DEAD (S1) : ED STAFFORD: BỊ BỎ MẶC CHO CHẾT
11:35:00 WHAT THE DISCOVERY (S1) : NHỮNG PHÁT HIỆN KỲ THÚ
12:25:00 MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
13:15:00 LIVING ON THE ROOF OF THE WORLD (S1) : SỐNG TRÊN NÓC NHÀ THẾ GIỚI
14:05:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
14:55:00 MILLION DOLLAR WHEELS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE TRIỆU ĐÔ
15:45:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
16:35:00 BERING SEA GOLD (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
17:25:00 PETER CROUCH: SAVE OUR BEAUTIFUL GAME (S1) : PETER CROUCH: VỊ CỨU TINH XUẤT CHÚNG
18:15:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH
19:10:00 ED STAFFORD: LEFT FOR DEAD (S1) : ED STAFFORD: BỊ BỎ MẶC CHO CHẾT
20:05:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
21:00:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
21:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
22:50:00 PETER CROUCH: SAVE OUR BEAUTIFUL GAME (S1) : PETER CROUCH: VỊ CỨU TINH XUẤT CHÚNG
23:45:00 IMPRACTICAL JOKERS SHARK WEEK SPECTACULAR : NHỮNG KẺ THÍCH ĐÙA THAM GIA TUẦN LỄ CÁ MẬP
Lịch phát sóng Discovery 3/12/2022