08/12/2022 - 6:43 AM

Lịch phát sóng Discovery 3/10/2022

Lịch phát sóng Discovery 3/10/2022

00:10:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?
00:35:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO
01:00:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
01:25:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?
01:50:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?
02:15:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO
02:40:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?
03:30:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?
03:55:00 GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG
04:45:00 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY
05:35:00 TESLA’S DEATH RAY: A MURDER DECLASSIFIED (S1) : TIA TỬ THẦN CỦA TESLA: TIẾT LỘ VỀ VỤ GIẾT NGƯỜI
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?
07:00:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO?
07:25:00 KEVIN HART’S MUSCLE CAR CREW (S1) : ĐỘI XE CƠ BẮP CỦA KEVIN HART
08:15:00 TRACY MORGAN PRESENTS SHARKS WITH TRACY MORGAN : TÌM HIỂU CÁ MẬP CÙNG TRACY MORGAN
09:05:00 MASTER CLASS TAIWAN (S1) : KÝ SỰ HỌC NGHỆ Ở ĐÀI LOAN
09:30:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
09:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
10:45:00 TAIWAN REVEALED MEDICAL ELITE : KHÁM PHÁ ĐÀI LOAN
11:35:00 KEVIN HART’S MUSCLE CAR CREW (S1) : ĐỘI XE CƠ BẮP CỦA KEVIN HART
12:25:00 TRACY MORGAN PRESENTS SHARKS WITH TRACY MORGAN : TÌM HIỂU CÁ MẬP CÙNG TRACY MORGAN
13:15:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
14:05:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH
14:55:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE (S1) : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
15:45:00 GOLD IN SOUTHERN AFRICA : VÀNG Ở NAM PHI
17:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S5) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
18:15:00 AIR JAWS: TOP GUNS : CÁ MẬP NHẢY CAO: KỲ NGƯ SIÊU ĐẲNG
19:10:00 BUILDING OFF THE GRID (S5) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU
20:05:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
21:00:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
21:55:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH
22:50:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE (S1) : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
23:45:00 BUILDING OFF THE GRID (S5) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU
Lịch phát sóng Discovery 3/10/2022