06/12/2023 - 1:19 AM

Lịch phát sóng Discovery 29/9/2023

Lịch phát sóng Discovery 29/9/2023

00:40:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
02:30:00HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
02:55:00HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
03:25:00EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
04:20:00GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG
05:10:00DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
06:00:00GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
07:00:00THE ALASKA TRIANGLE : TAM GIÁC ALASKA
07:50:00DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
08:40:00EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
09:30:00HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
09:55:00HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
10:20:00GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG
11:10:00THE ALASKA TRIANGLE : TAM GIÁC ALASKA
12:00:00DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
12:50:00INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
13:40:00THE HINDENBURG DISASTER: A MYSTERIES AT THE MUSEUM SPECIAL : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: THẢM HỌA HINDENBURG
14:35:00EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
15:30:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S4) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
16:25:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S4) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
17:20:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S4) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
18:15:00DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
19:10:00CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
19:35:00CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
20:05:00EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
21:00:00INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
21:55:00ALIEN ENCOUNTERS IN AREA 51: A MYSTERIES AT THE MUSEUM SPECIAL : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: ĐỤNG ĐỘ NGƯỜI NGO
22:50:00THE PRICE OF GLEE (S1) : CÁI GIÁ CỦA SỰ NỔI TIẾNG
23:45:00CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
Lịch phát sóng Discovery 29/9/2023