04/03/2024 - 1:45 AM

Lịch phát sóng Discovery 29/7/2023

Lịch phát sóng Discovery 29/7/2023

00:40:00BORDER CONTROL POLAND (S1) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG BA LAN
01:35:00AIRPORT 24/7: MIAMI (S1) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
02:00:00AIRPORT 24/7: MIAMI (S1) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
02:30:00EXPEDITION UNKNOWN SPECIAL- GLOBAL GAME SHOW: GREEK ODYSSEY : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: TRÒ CHƠI TOÀN CẦU
03:25:00SPACE RACE: MYSTERIES AT THE MUSEUM : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: CHẠY ĐUA VÀO KHÔNG GIAN
04:20:00GOLD RUSH: SPECIAL (S5) : TÌM VÀNG
05:10:00EXPEDITION X (S3) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
06:00:00GOLD RUSH (S5) : TÌM VÀNG
07:00:00GOLD RUSH (S5) : TÌM VÀNG
07:50:00GOLD RUSH (S5) : TÌM VÀNG
08:40:00GOLD RUSH (S5) : TÌM VÀNG
09:30:00GOLD RUSH (S5) : TÌM VÀNG
10:20:00TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
11:10:00THE CHALLENGER: BATTLEGROUND (S1) : KẺ THÁCH THỨC: ĐẤU TRƯỜNG
12:00:00NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI LĂN XẢ
12:50:00TBA
13:40:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
14:35:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
15:30:00RESCUE MY RENOVATION (S3) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
15:55:00RESCUE MY RENOVATION (S3) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
16:25:00THE CHALLENGER: BATTLEGROUND (S1) : KẺ THÁCH THỨC: ĐẤU TRƯỜNG
17:20:00POOL KINGS (S3) : VUA BỂ BƠI
17:45:00POOL KINGS (S4) : VUA BỂ BƠI
18:15:00EXPEDITION UNKNOWN: HITLER’S ATOMIC SECRETS : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
19:10:00SEWER DIVERS (S1) : THỢ LẶN ỐNG CỐNG
20:05:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
21:00:00TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
21:55:00BORDER CONTROL POLAND (S1) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG BA LAN
22:50:00GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S6) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
23:45:00SEWER DIVERS (S1) : THỢ LẶN ỐNG CỐNG
Lịch phát sóng Discovery 29/7/2023