27/11/2022 - 3:23 AM

Lịch phát sóng Discovery 29/7/2022

Lịch phát sóng Discovery 29/7/2022

00:35:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S1) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 1)
01:25:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 2)
02:15:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 3)
03:05:00 ED STAFFORD FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2) $0
04:45:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
05:35:00 GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
06:35:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
07:25:00 WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
08:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
09:05:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S1) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 1)
09:55:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 2)
10:45:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
11:10:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
11:35:00 WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
12:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
13:15:00 APOLLO: THE FORGOTTEN FILMS : APOLLO: NHỮNG CUỘN PHIM BỊ LÃNG QUÊN
14:55:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
15:45:00 NOSTRADAMUS: END OF DAYS (S1) : NOSTRADAMUS: NGÀY TẬN THẾ
16:35:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH (PHẦN 5)
17:25:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL SPECIAL (S2) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER – TẬP ĐẶC BIỆT
18:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
19:10:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 2)
20:05:00 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 2)
21:00:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
21:25:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
21:55:00 THE MADELEINE MCCANN MYSTERY (S1) : BÍ ẨN VỤ ÁN MADELEINE MCCANN
22:50:00 DARK MYSTERIES: ANJAAN KAHANIYAAN (S1) : NHỮNG BÍ ẨN TĂM TỐI DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ANJAAN KAHANIYAAN
23:15:00 GHOST HOUSE (S1) : NHÀ MA
23:45:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 2)
Lịch phát sóng Discovery 29/7/2022