27/01/2023 - 6:13 PM

Lịch phát sóng Discovery 29/12/2022

Lịch phát sóng Discovery 29/12/2022

00:10:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S5) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
01:00:00 EXPEDITION UNKNOWN SHARK TREK : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: DU HÀNH CÙNG CÁ MẬP
01:50:00 JACKASS SHARK WEEK 20 : ĐỘI JACKASS THAM GIA TUẦN LỄ CÁ MẬP
03:05:00 CLEOPATRA: MYSTERIES AT THE MUSEUM : CLEOPATRA: BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG
03:55:00 DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:45:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
05:35:00 BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ
06:35:00 DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
07:25:00 MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
07:50:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
08:40:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S5) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
09:30:00 JACKASS SHARK WEEK 20 : ĐỘI JACKASS THAM GIA TUẦN LỄ CÁ MẬP
10:45:00 DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
11:35:00 MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
12:00:00 MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
12:25:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
13:15:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
14:05:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S1) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
14:55:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
15:45:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH (S2) : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
16:35:00 PANDEMIC: COVID-19 : ĐẠI DỊCH: COVID-19
17:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 7)
18:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
19:10:00 HARD CELL (S1) : PIN KHỦNG
19:35:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC (S1) : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
20:05:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S5) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
21:00:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
21:55:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S1) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
22:50:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
23:45:00 HARD CELL (S1) : PIN KHỦNG
Lịch phát sóng Discovery 29/12/2022