08/12/2022 - 5:31 AM

Lịch phát sóng Discovery 29/10/2022

Lịch phát sóng Discovery 29/10/2022

00:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
01:25:00 DEAD SILENT (S3) : SỰ IM LẶNG CHẾT NGƯỜI
02:15:00 EXPEDITION: BACK TO THE FUTURE (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: TRỞ LẠI TƯƠNG LAI
03:05:00 THE ALASKA TRIANGLE (S1) : TAM GIÁC ALASKA
03:55:00 DEADLIEST CATCH (S9) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:45:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
05:35:00 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY
06:35:00 DEADLIEST CATCH (S8) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
07:25:00 DEADLIEST CATCH (S8) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
08:15:00 DEADLIEST CATCH (S8) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:05:00 DEADLIEST CATCH (S8) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:55:00 DEADLIEST CATCH (S9) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
10:45:00 FRONTIER BORNEO (S1) : BIÊN GIỚI BORNEO
11:10:00 FRONTIER BORNEO (S1) : BIÊN GIỚI BORNEO
11:35:00 NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI MÒ
12:25:00 JOHNNY VS AMBER: THE U.S. TRIAL (S1) : VỤ KIỆN JOHNNY VÀ AMBER: PHIÊN TÒA TẠI MỸ
13:15:00 CAN VIDEO GAMES CHANGE THE WORLD (S1) : LIỆU TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THAY ĐỔI ĐƯỢC THẾ GIỚI
14:05:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
14:55:00 MILLION DOLLAR WHEELS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE TRIỆU ĐÔ
15:45:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
16:35:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
17:25:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
18:15:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH
19:10:00 FRONTIER BORNEO (S1) : BIÊN GIỚI BORNEO
19:35:00 FRONTIER BORNEO (S1) : BIÊN GIỚI BORNEO
20:05:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
21:00:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
21:55:00 EXPEDITION: BACK TO THE FUTURE (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: TRỞ LẠI TƯƠNG LAI
22:50:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S5) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
23:45:00 JEREMY WADE’S DARK WATERS (S1) : VÙNG NƯỚC TỐI DẪN CHƯƠNG TRÌNH: JEREMY WADE
Lịch phát sóng Discovery 29/10/2022