27/01/2023 - 6:02 PM

Lịch phát sóng Discovery 28/12/2022

Lịch phát sóng Discovery 28/12/2022

00:35:00 MAN VS WILD WITH BEAR GRYLLS AND PM MODI : KHÁM PHÁ NƠI HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS VÀ THỦ TƯỚNG MODI
01:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
02:15:00 PETER CROUCH: SAVE OUR BEAUTIFUL GAME (S1) : PETER CROUCH: VỊ CỨU TINH XUẤT CHÚNG
03:05:00 WHAT THE DISCOVERY (S1) : NHỮNG PHÁT HIỆN KỲ THÚ
03:55:00 DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:45:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
05:35:00 GOLD RUSH (S5) : TÌM VÀNG
06:35:00 DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
07:25:00 ED STAFFORD FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2) $0
08:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
09:05:00 MAN VS WILD WITH BEAR GRYLLS AND PM MODI : KHÁM PHÁ NƠI HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS VÀ THỦ TƯỚNG MODI
09:55:00 PETER CROUCH: SAVE OUR BEAUTIFUL GAME (S1) : PETER CROUCH: VỊ CỨU TINH XUẤT CHÚNG
10:45:00 DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
11:35:00 ED STAFFORD FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2) $0
12:25:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
13:15:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S5) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
14:05:00 GREAT WHITE SERIAL KILLERS FATAL CHRISTMAS : SÁT NHÂN CÁ MẬP TRẮNG LỚN: GIÁNG SINH CHẾT CHÓC
14:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
16:10:00 MAN CAVES (S13) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
16:35:00 UNDERCOVER BILLIONAIRE (S2) : TỶ PHÚ NGẦM
17:25:00 GOLD RUSH: WINTER’S FORTUNE (S1) : TÌM VÀNG: VẬN MAY MÙA ĐÔNG
18:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
19:10:00 MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
19:35:00 JACKASS SHARK WEEK 20 : ĐỘI JACKASS THAM GIA TUẦN LỄ CÁ MẬP
21:00:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S5) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
21:55:00 EXPEDITION UNKNOWN SHARK TREK : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: DU HÀNH CÙNG CÁ MẬP
22:50:00 CLEOPATRA: MYSTERIES AT THE MUSEUM : CLEOPATRA: BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG
23:45:00 MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
Lịch phát sóng Discovery 28/12/2022