03/12/2022 - 12:47 PM

Lịch phát sóng Discovery 28/11/2022

Lịch phát sóng Discovery 28/11/2022

00:35:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
01:25:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
02:15:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
03:05:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
03:55:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S5) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG
04:45:00 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY
05:35:00 CAR KINGS (S1) : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
06:35:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
07:25:00 THE MEN WHO SOLD THE WORLD CUP (S1) : NHỮNG KẺ LÀM Ô DANH CÚP BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI
08:15:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
09:05:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
09:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
10:45:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
11:35:00 THE MEN WHO SOLD THE WORLD CUP (S1) : NHỮNG KẺ LÀM Ô DANH CÚP BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI
12:25:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
14:05:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH
14:55:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S5) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
15:45:00 SEARCH FOR PIRATE GOLD : ĐI TÌM VÀNG CỦA HẢI TẶC
17:25:00 EXPEDITION X (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
18:15:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
19:10:00 RESCUE MY RENOVATION (S2) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
19:35:00 RESCUE MY RENOVATION (S2) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
20:05:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
21:00:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
21:55:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH
22:50:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S5) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
23:45:00 RESCUE MY RENOVATION (S2) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
Lịch phát sóng Discovery 28/11/2022