02/03/2024 - 1:28 AM

Lịch phát sóng Discovery 28/10/2023

Lịch phát sóng Discovery 28/10/2023

00:10:00CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
00:40:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
01:35:00THE CURIOUS CASE OF NATALIA GRACE (S1) : TRƯỜNG HỢP KỲ LẠ VỀ NATALIA GRACE
02:30:00EXPEDITION UNKNOWN (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
03:25:00DINOSAURS: MYSTERIES AT THE MUSEUM : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: KHỦNG LONG
04:20:00GOLD RUSH (SPECIALS) (S8) : TÌM VÀNG
05:10:00BORDER CONTROL POLAND (S1) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG BA LAN
06:00:00GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG
07:00:00GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG
07:50:00GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG
08:40:00GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG
09:30:00GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG
10:20:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
11:10:00EXPEDITION X (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
12:00:00NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI LĂN XẢ
12:50:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN
13:40:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
14:35:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
16:25:00POOL KINGS (S5) : VUA BỂ BƠI
16:50:00POOL KINGS (S5) : VUA BỂ BƠI
17:20:00POOL KINGS (S5) : VUA BỂ BƠI
17:45:00POOL KINGS (S5) : VUA BỂ BƠI
18:15:00HOMESTEAD RESCUE (S5) : GIẢI CỨU TRANG TRẠI
20:05:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
21:00:00EXPEDITION X (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
21:55:00EXPEDITION UNKNOWN (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
22:50:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING

 

Lịch phát sóng Discovery 28/10/2023