04/12/2023 - 11:47 PM

Lịch phát sóng Discovery 27/9/2023

Lịch phát sóng Discovery 27/9/2023

00:40:00SHARK WEEK: BELLY OF THE BEAST: FEEDING FRENZY (S1) : TUẦN LỄ CÁ MẬP: GIỮA BẦY QUÁI THÚ
01:35:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
02:30:00POOL KINGS (S7) : VUA BỂ BƠI
02:55:00POOL KINGS (S7) : VUA BỂ BƠI
03:25:00NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI LĂN XẢ
04:20:00GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
05:10:00DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
06:00:00GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
07:00:00MISSION DECLASSIFIED : SỨ MỆNH ĐƯỢC GIẢI MẬT
07:50:00TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
08:40:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:30:00POOL KINGS (S7) : VUA BỂ BƠI
09:55:00POOL KINGS (S7) : VUA BỂ BƠI
10:20:00GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
11:10:00MISSION DECLASSIFIED : SỨ MỆNH ĐƯỢC GIẢI MẬT
12:00:00DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
12:50:00HOMESTEAD RESCUE (S5) : GIẢI CỨU TRANG TRẠI
14:35:00EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
15:30:00TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
16:25:00TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
17:20:00TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
18:15:00DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
19:10:00HOMESTEAD RESCUE (S5) : GIẢI CỨU TRANG TRẠI
21:00:00THE TREEHOUSE GUYS (S3) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY
21:55:00EXPEDITION UNKNOWN (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
22:50:00EXPEDITION BIGFOOT (S2) : KHÁM PHÁ BIGFOOT
23:45:00HOMESTEAD RESCUE (S5) : GIẢI CỨU TRANG TRẠI
Lịch phát sóng Discovery 27/9/2023