06/12/2023 - 12:53 AM

Lịch phát sóng Discovery 27/8/2023

Lịch phát sóng Discovery 27/8/2023

00:40:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
01:35:00EXPEDITION BIGFOOT (S2) : KHÁM PHÁ BIGFOOT
02:30:00BURIED ALIVE IN POMPEII: A MYSTERIES AT THE MUSEUM SPECIAL : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: TRẬN NÚI LỬA CHÔN VÙI
03:25:00SHARK WEEK: TROPIC JAWS (S1) : TUẦN LỄ CÁ MẬP: CÁ MẬP NHIỆT ĐỚI
04:20:00DIRTY JOBS (S6) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
05:10:00BUILDING OFF THE GRID (S6) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
06:00:00THE WHITE HOUSE: MYSTERIES AT THE MUSEUM : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: NHÀ TRẮNG
07:00:00EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
07:50:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) (SPECIAL) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
08:40:00TBA
09:30:00EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
10:20:00INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
11:10:00THE CHALLENGER: BATTLEGROUND (S1) : KẺ THÁCH THỨC: ĐẤU TRƯỜNG
12:00:00THE CHALLENGER: BATTLEGROUND (S1) : KẺ THÁCH THỨC: ĐẤU TRƯỜNG
12:50:00THE CHALLENGER: BATTLEGROUND (S1) : KẺ THÁCH THỨC: ĐẤU TRƯỜNG
13:40:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
14:35:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
15:30:00UNWRAPPED (S13) : KHÁM PHÁ ẨM THỰC
15:55:00UNWRAPPED (S13) : KHÁM PHÁ ẨM THỰC
16:25:00RENOVATION REALITIES (S16) : THỬ THÁCH CẢI TẠO NHÀ
16:50:00RENOVATION REALITIES (S16) : THỬ THÁCH CẢI TẠO NHÀ
17:20:00BUILDING OFF THE GRID (S1) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
18:15:00DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL
19:10:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) (SPECIAL) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
20:05:00TBA
21:00:00BURIED ALIVE IN POMPEII: A MYSTERIES AT THE MUSEUM SPECIAL : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: TRẬN NÚI LỬA CHÔN VÙI
21:55:00NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI LĂN XẢ
22:50:00INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
23:45:00GOLD RUSH (S6) : TÌM VÀNG
Lịch phát sóng Discovery 27/8/2023