07/10/2022 - 4:12 PM

Lịch phát sóng Discovery 27/8/2022

Lịch phát sóng Discovery 27/8/2022

00:35:00 GREAT WHITE BATTLEGROUND : CHIẾN TRƯỜNG CÁ MẬP TRẮNG LỚN
01:25:00 THE DIANA INVESTIGATIONS (S1) : CUỘC ĐIỀU TRA VỤ ÁM SÁT DIANA
02:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 2)
03:05:00 DARK MYSTERIES: ANJAAN KAHANIYAAN (S1) : NHỮNG BÍ ẨN TĂM TỐI DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ANJAAN KAHANIYAAN
03:30:00 GHOST HOUSE (S1) : NHÀ MA
03:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
04:20:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC (PHẦN 2)
04:45:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
05:35:00 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
06:35:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
07:25:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
07:50:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC (PHẦN 2)
08:15:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
08:40:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
09:05:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
09:30:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC (PHẦN 2)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
10:20:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC (PHẦN 2)
10:45:00 LEGEND OF CROC GOLD (S1) : HUYỀN THOẠI KHO VÀNG DO CÁ SẤU CANH GiỮ (PHẦN 1)
11:35:00 NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI MÒ
12:25:00 IMPRACTICAL JOKERS SHARK WEEK SPECTACULAR : NHỮNG KẺ THÍCH ĐÙA THAM GIA TUẦN LỄ CÁ MẬP
13:15:00 A KISS OF SWEETS (S1) : NỤ HÔN NGỌT NGÀO
14:05:00 JACKASS SHARK WEEK 20 : ĐỘI JACKASS THAM GIA TUẦN LỄ CÁ MẬP
15:20:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S3) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 3)
15:45:00 SEARCH FOR PIRATE GOLD : ĐI TÌM VÀNG CỦA HẢI TẶC
16:35:00 BERING SEA GOLD (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9)
17:25:00 GREAT WHITE BATTLEGROUND : CHIẾN TRƯỜNG CÁ MẬP TRẮNG LỚN
18:15:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH (PHẦN 5)
19:10:00 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 2)
20:05:00 IMPRACTICAL JOKERS SHARK WEEK SPECTACULAR : NHỮNG KẺ THÍCH ĐÙA THAM GIA TUẦN LỄ CÁ MẬP
21:00:00 GREAT WHITE SERIAL KILLERS FATAL CHRISTMAS : SÁT NHÂN CÁ MẬP TRẮNG LỚN: GIÁNG SINH CHẾT CHÓC
21:55:00 JACKASS SHARK WEEK 20 : ĐỘI JACKASS THAM GIA TUẦN LỄ CÁ MẬP
23:15:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S3) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 3)
23:45:00 TRACY MORGAN PRESENTS SHARKS WITH TRACY MORGAN : TÌM HIỂU CÁ MẬP CÙNG TRACY MORGAN
Lịch phát sóng Discovery 27/8/2022