08/12/2022 - 6:38 AM

Lịch phát sóng Discovery 27/11/2022

Lịch phát sóng Discovery 27/11/2022

00:35:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S5) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
01:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S11) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG
02:15:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
03:05:00 DODGEBALL THUNDERDOME (S1) : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
03:55:00 GOLD RUSH (S5) : TÌM VÀNG
04:45:00 BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ
05:35:00 NASA’S UNEXPLAINED FILES (S2) : HỒ SƠ BÍ ẨN CỦA NASA
06:35:00 PARANORMAL DECLASSIFIED (S1) : GIẢI MÃ HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN
07:25:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:05:00 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
09:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
10:45:00 MILLION DOLLAR WHEELS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE TRIỆU ĐÔ
11:35:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
12:25:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
13:15:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
14:05:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
14:55:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
15:45:00 PETER CROUCH: SAVE OUR BEAUTIFUL GAME (S1) : PETER CROUCH: VỊ CỨU TINH XUẤT CHÚNG
16:35:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S4) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
17:25:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S4) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
18:15:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
19:10:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S5) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
20:05:00 LIVING ON THE ROOF OF THE WORLD (S1) : SỐNG TRÊN NÓC NHÀ THẾ GIỚI
21:00:00 ED STAFFORD: LEFT FOR DEAD (S1) : ED STAFFORD: BỊ BỎ MẶC CHO CHẾT
21:55:00 PARANORMAL DECLASSIFIED (S1) : GIẢI MÃ HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN
22:50:00 MADE FOR THE FUTURE: RENEWABLE ENERGY (S1) : VÌ TƯƠNG LAI: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
22:55:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S5) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
23:45:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
Lịch phát sóng Discovery 27/11/2022