02/03/2024 - 1:38 AM

Lịch phát sóng Discovery 27/10/2023

Lịch phát sóng Discovery 27/10/2023

00:40:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
02:30:00HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: CHIẾC XE MƠ ƯỚC
02:55:00HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: CHIẾC XE MƠ ƯỚC
03:25:00STREET OUTLAWS (SPECIAL) (S1) : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ
05:10:00BORDER CONTROL POLAND (S1) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG BA LAN
06:00:00GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG
07:00:00STREET OUTLAWS: LOCALS ONLY (S1) : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: DÂN BẢN ĐỊA
07:50:00BORDER CONTROL POLAND (S1) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG BA LAN
08:40:00STREET OUTLAWS (SPECIAL) (S1) : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ
10:20:00GOLD RUSH (SPECIALS) (S8) : TÌM VÀNG
11:10:00STREET OUTLAWS: LOCALS ONLY (S1) : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: DÂN BẢN ĐỊA
12:00:00BORDER CONTROL POLAND (S1) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG BA LAN
12:50:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
13:40:00LINDBERGH KIDNAPPING: MYSTERIES AT THE MUSEUM : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: VỤ BẮT CÓC LINDBERGH
14:35:00EXPEDITION UNKNOWN (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
15:30:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S4) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
16:25:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S5) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
17:20:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S5) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
18:15:00BORDER CONTROL POLAND (S1) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG BA LAN
19:10:00CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
19:35:00CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
20:05:00EXPEDITION UNKNOWN (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
21:00:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
22:00:00THE CURIOUS CASE OF NATALIA GRACE (S1) : TRƯỜNG HỢP KỲ LẠ VỀ NATALIA GRACE
22:50:00DINOSAURS: MYSTERIES AT THE MUSEUM : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: KHỦNG LONG
23:45:00CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG

 

Lịch phát sóng Discovery 27/10/2023