04/03/2024 - 1:21 AM

Lịch phát sóng Discovery 26/9/2023

Lịch phát sóng Discovery 26/9/2023

00:40:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
01:35:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
03:25:00DEADLIEST CATCH: THE VIKING RETURNS (S1) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: NGƯỜI VIKING TRỞ LẠI
04:20:00GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
05:10:00DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
06:00:00GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
07:00:00SHARK WEEK: OFF THE HOOK (S1) : TUẦN LỄ CÁ MẬP: THOÁT KHỎI HIỂM CẢNH
07:50:00TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
08:40:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:30:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
11:10:00SHARK WEEK: OFF THE HOOK (S1) : TUẦN LỄ CÁ MẬP: THOÁT KHỎI HIỂM CẢNH
12:00:00DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
12:50:00POOL KINGS (S7) : VUA BỂ BƠI
13:15:00POOL KINGS (S7) : VUA BỂ BƠI
13:40:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
14:35:00NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI LĂN XẢ
15:30:00INTO THE WILD WITH BEAR GRYLLS AND AKSHAY KUMAR : VÀO NƠI HOANG DÃ VỚI BEAR GRYLLS VÀ AKSHAY KUMAR
16:25:00BEAR GRYLLS: ESCAPE FROM HELL (S1) : BEAR GRYLLS THOÁT KHỎI ĐỊA NGỤC
17:20:00ED STAFFORD: LEFT FOR DEAD (S1) : ED STAFFORD: BỊ BỎ MẶC CHO CHẾT
18:15:00DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
19:10:00MISSION DECLASSIFIED : SỨ MỆNH ĐƯỢC GIẢI MẬT
20:05:00POOL KINGS (S7) : VUA BỂ BƠI
20:30:00POOL KINGS (S7) : VUA BỂ BƠI
21:00:00SHARK WEEK: BELLY OF THE BEAST: FEEDING FRENZY (S1) : TUẦN LỄ CÁ MẬP: GIỮA BẦY QUÁI THÚ
21:55:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
22:50:00NO PAIN NO DELISH (S1) : MUỐN ĂN THÌ PHẢI LĂN XẢ
23:45:00MISSION DECLASSIFIED : SỨ MỆNH ĐƯỢC GIẢI MẬT
Lịch phát sóng Discovery 26/9/2023