27/11/2022 - 3:18 AM

Lịch phát sóng Discovery 26/7/2022

Lịch phát sóng Discovery 26/7/2022

00:35:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
01:25:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH (PHẦN 5)
02:15:00 HUNTING ATLANTIS (S1) : TRUY TÌM ATLANTIS (PHẦN 1)
03:05:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE SPECIAL (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 3) T
03:55:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
04:20:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
04:45:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
05:35:00 TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
06:35:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
07:00:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S3) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 3)
07:25:00 BUILDING OFF THE GRID (S1) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU
08:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
09:05:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
09:55:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH (PHẦN 5)
10:45:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
11:10:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S3) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 3)
11:35:00 BUILDING OFF THE GRID (S1) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU
12:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
13:15:00 DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN PHẦN 9)
14:05:00 INDIA’S ULTIMATE WARRIOR (S1) : CHIẾN BINH TỐI THƯỢNG CỦA ẤN ĐỘ
15:20:00 BEAR GRYLLS: EXTREME SURVIVAL CAUGHT ON CAMERA (S1) : BEAR GRYLLS: NHỮNG VỤ SỐNG SÓT CỰC HIẾM MÀ MÁY
15:45:00 SURVIVING THE CUT (S2) : VƯỢT QUA THỬ THÁCH (PHẦN 2)
16:35:00 SURVIVING THE CUT (S2) : VƯỢT QUA THỬ THÁCH (PHẦN 2)
17:25:00 SURVIVING THE CUT (S2) : VƯỢT QUA THỬ THÁCH (PHẦN 2)
18:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
19:10:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
20:05:00 THE TREEHOUSE GUYS (S1) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY
21:00:00 DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN PHẦN 9)
21:55:00 INDIA’S ULTIMATE WARRIOR (S1) : CHIẾN BINH TỐI THƯỢNG CỦA ẤN ĐỘ
23:15:00 BEAR GRYLLS: EXTREME SURVIVAL CAUGHT ON CAMERA (S1) : BEAR GRYLLS: NHỮNG VỤ SỐNG SÓT CỰC HIẾM MÀ MÁY
23:45:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
Lịch phát sóng Discovery 26/7/2022