28/06/2022 - 12:44 PM

Lịch phát sóng Discovery 26/6/2022

Lịch phát sóng Discovery 26/6/2022

00:35:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S10) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 10)
02:15:00 ED STAFFORD FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (PHẦN 2)
03:55:00 GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG (PHẦN 8)
04:45:00 BODY BIZARRE (S3) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 3)
05:35:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2)
06:35:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
07:25:00 BEAR GRYLLS: ESCAPE FROM HELL (S1) : BEAR GRYLLS THOÁT KHỎI ĐỊA NGỤC
08:15:00 KEVIN HART’S MUSCLE CAR CREW (S1) : ĐỘI XE CƠ BẮP CỦA KEVIN HART
09:05:00 EVEREST AIR (S1) : BẦU TRỜI EVEREST
09:55:00 CRACKING OLD COLD CASES : GIẢI MÃ NHỮNG VỤ ÁN CŨ
11:35:00 CELEBRITY IOU JOYRIDE (S1) : MINH TINH ĐỀN ƠN: CHIẾC XE HẠNH PHÚC
12:25:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
13:15:00 CELEBRITY IOU JOYRIDE (S1) : MINH TINH ĐỀN ƠN: CHIẾC XE HẠNH PHÚC
14:05:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
14:55:00 CELEBRITY IOU JOYRIDE (S1) : MINH TINH ĐỀN ƠN: CHIẾC XE HẠNH PHÚC
15:45:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S1) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
16:10:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S1) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
16:35:00 JAMES PATTERSON’S MURDER IS FOREVER (S1) : VỤ ÁN MẠNG BẤT TẬN
17:25:00 EVIL LIVES HERE (S2) : ÁC QUỶ SỐNG Ở ĐÂY (PHẦN 2)
18:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
19:10:00 DIRTY JOBS (S6) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN (PHẦN 6)
20:05:00 THE DAY I RAN CHINA (S2) : VÌ TƯƠNG LAI CHINH PHỤC TRUNG QUỐC
21:00:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 2)
21:55:00 EVEREST AIR (S1) : BẦU TRỜI EVEREST
22:50:00 CRACKING OLD COLD CASES : GIẢI MÃ NHỮNG VỤ ÁN CŨ
Lịch phát sóng Discovery 26/6/2022