27/11/2022 - 2:05 AM

Lịch phát sóng Discovery 25/7/2022

Lịch phát sóng Discovery 25/7/2022

00:10:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
00:35:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
01:00:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S3) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 3)
01:25:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
01:50:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
02:15:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
02:40:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S3) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 3)
03:05:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
03:55:00 GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
04:45:00 TREEHOUSE MASTERS (S5) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 5)
05:35:00 SALVAGE HUNTERS (S7) : THỢ SĂN ĐỒ PHẾ LIỆU (PHÀN 7)
06:35:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
07:25:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 2)
08:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
09:05:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
09:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 2)
10:45:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
11:10:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
11:35:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 2)
12:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
13:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
14:05:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH (PHẦN 5)
14:55:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 3)
15:45:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
17:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
18:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
19:10:00 BUILDING OFF THE GRID (S1) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU
20:05:00 HUNTING ATLANTIS (S1) : TRUY TÌM ATLANTIS (PHẦN 1)
21:00:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
21:55:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH (PHẦN 5)
22:50:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE SPECIAL (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 3) T
23:45:00 BUILDING OFF THE GRID (S1) : XÂY NHÀ Ở NƠI HOANG VU
Lịch phát sóng Discovery 25/7/2022