14/06/2024 - 6:33 AM

Lịch phát sóng Discovery 25/5/2024

Lịch phát sóng Discovery 25/5/2024

00:10:00BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
00:40:00CAUGHT! (ANOMALY) (S1) : LỌT VÀO ỐNG KÍNH!
01:05:00CAUGHT! (ANOMALY) (S1) : LỌT VÀO ỐNG KÍNH!
01:35:00GHOST ADVENTURES (S10) : HÀNH TRÌNH TÌM MA
02:30:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
03:25:00QUIET ON SET: THE DARK SIDE OF KIDS TV (S1) : PHIM TRƯỜNG LẶNG THINH: MẶT TỐI CỦA PHIM TRUYỀN HÌNH N
04:20:00BUILDING OFF THE GRID (S2) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
05:10:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
06:00:00BUILDING OFF THE GRID (S1) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
07:00:00BUILDING OFF THE GRID (S1) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
07:50:00BUILDING OFF THE GRID (S1) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
08:40:00BUILDING OFF THE GRID (S2) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
09:30:00BUILDING OFF THE GRID (S2) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
10:20:00STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS: THE GREAT EIGHT (S3) : BÁT ĐẠI KIỆN TƯỚNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
11:10:00EXPEDITION X (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
12:00:00BERING SEA GOLD (SPECIALS) (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
12:50:00TBA
13:40:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
14:35:00BERING SEA GOLD (S12) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
16:25:00UNDERCOVER BILLIONAIRE (S1) : TỶ PHÚ NGẦM
17:20:00STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS: THE GREAT EIGHT (S3) : BÁT ĐẠI KIỆN TƯỚNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
18:15:00CAUGHT! (ANOMALY) (S1) : LỌT VÀO ỐNG KÍNH!
18:40:00CAUGHT! (ANOMALY) (S1) : LỌT VÀO ỐNG KÍNH!
19:10:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
20:05:00DUAL SURVIVAL BRAZIL (S1) : CẶP ĐÔI SINH TỒN: BRAZIL
21:00:00BERING SEA GOLD (SPECIALS) (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
22:00:00QUIET ON SET: THE DARK SIDE OF KIDS TV (S1) : PHIM TRƯỜNG LẶNG THINH: MẶT TỐI CỦA PHIM TRUYỀN HÌNH N
22:50:00BERING SEA GOLD (S12) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
Lịch phát sóng Discovery 25/5/2024