09/02/2023 - 3:36 PM

Lịch phát sóng Discovery 25/12/2022

Lịch phát sóng Discovery 25/12/2022

00:35:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S5) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
01:25:00 MUMMIES UNWRAPPED (S1) : KHÁM PHÁ XÁC ƯỚP
02:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
03:05:00 EXPEDITION TO THE EDGE (S1) : HÀNH TRÌNH ĐẾN BẮC CỰC
03:55:00 GOLD RUSH (S5) : TÌM VÀNG
04:45:00 BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ
05:35:00 NASA’S UNEXPLAINED FILES (S2) : HỒ SƠ BÍ ẨN CỦA NASA
06:35:00 PARANORMAL DECLASSIFIED (S1) : GIẢI MÃ HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN
07:25:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S4) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
08:15:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:05:00 MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
09:30:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
10:45:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
11:35:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
13:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
14:55:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
15:45:00 PETER CROUCH: SAVE OUR BEAUTIFUL GAME (S1) : PETER CROUCH: VỊ CỨU TINH XUẤT CHÚNG
16:35:00 MAN VS. WILD (S1) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
17:25:00 MAN VS. WILD (S1) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
18:15:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S1) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
19:10:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S5) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
20:05:00 STRANGERS IN THE HOMELAND (S1) : LẠC LÕNG GIỮA QUÊ HƯƠNG
20:30:00 STRANGERS IN THE HOMELAND (S1) : LẠC LÕNG GIỮA QUÊ HƯƠNG
21:00:00 KING TUT: MYSTERIES AT THE MUSEUM : VUA TUT: BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG
21:55:00 CLEOPATRA: MYSTERIES AT THE MUSEUM : CLEOPATRA: BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG
22:50:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S5) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
23:45:00 DEADLIEST CATCH (S11) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
Lịch phát sóng Discovery 25/12/2022