22/07/2024 - 12:39 PM

Lịch phát sóng Discovery 24/6/2024

Lịch phát sóng Discovery 24/6/2024

00:40:00MAN CAVES (S13) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
01:05:00MAN CAVES (S13) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
01:35:00MAN CAVES (S13) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
02:00:00MAN CAVES (S13) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
02:30:00MAN CAVES (S13) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
02:55:00MAN CAVES (S13) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
03:25:00MAN CAVES (S13) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
03:50:00MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
04:20:00WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
05:10:00BORDER CONTROL: SPAIN (S4) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
05:35:00BORDER CONTROL: SPAIN (S4) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
06:00:00MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
06:25:00MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI GIẢI TRÍ CỦA ĐÀN ÔNG
06:55:00BORDER CONTROL: SPAIN (S4) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
07:20:00BORDER CONTROL: SPAIN (S4) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
07:45:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
08:35:00KIM VS KANYE: THE DIVORCE (S1) : VỤ LY DỊ GIỮA KIM VÀ KANYE
09:30:00GHOST ADVENTURES (S10) : HÀNH TRÌNH TÌM MA
10:20:00TREEHOUSE MASTERS (S3) : NHỮNG BẬC THẦY XÂY NHÀ TRÊN CÂY
11:10:00BORDER CONTROL: SPAIN (S4) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
11:35:00BORDER CONTROL: SPAIN (S4) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
12:00:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
12:50:00OUTBACK OPAL HUNTERS (S6) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH
13:40:00MYSTERY AT BLIND FROG RANCH (S3) : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
14:35:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
15:30:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
16:25:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
17:20:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
18:15:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
19:10:00BATH CRASHERS (S11) : TÂN TRANG NHÀ TẮM
19:35:00BATH CRASHERS (S11) : TÂN TRANG NHÀ TẮM
20:05:00AMERICA’S BACKYARD GOLD (S1) : TÌM VÀNG MIỀN HOANG SƠ NƯỚC MỸ
21:00:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
21:55:00OUTBACK OPAL HUNTERS (S6) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH
22:50:00MYSTERY AT BLIND FROG RANCH (S3) : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
23:45:00BATH CRASHERS (S11) : TÂN TRANG NHÀ TẮM
Lịch phát sóng Discovery 24/6/2024