22/07/2024 - 12:58 PM

Lịch phát sóng Discovery 24/5/2024

Lịch phát sóng Discovery 24/5/2024

01:35:00DIESEL BROTHERS (S3) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL
02:30:00KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG
03:25:00STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS: THE GREAT EIGHT (S3) : BÁT ĐẠI KIỆN TƯỚNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
04:20:00BUILDING OFF THE GRID (S2) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
05:10:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
06:00:00BUILDING OFF THE GRID (S2) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
07:00:00BEAUTY AND THE FEAST (S1) : NGƯỜI ĐẸP VÀ MỸ THỰC
07:25:00CAUGHT! (S1) : MÁY QUAY BẮT CẬN
07:50:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
08:40:00STREET OUTLAWS: NO PREP KINGS: THE GREAT EIGHT (S3) : BÁT ĐẠI KIỆN TƯỚNG TRÊN ĐƯỜNG ĐUA THÔ
09:30:00KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG
10:20:00BUILDING OFF THE GRID (S2) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
11:10:00BEAUTY AND THE FEAST (S1) : NGƯỜI ĐẸP VÀ MỸ THỰC
11:35:00CAUGHT! (S1) : MÁY QUAY BẮT CẬN
12:00:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
12:50:00CAUGHT! (ANOMALY) (S1) : LỌT VÀO ỐNG KÍNH!
13:15:00CAUGHT! (ANOMALY) (S1) : LỌT VÀO ỐNG KÍNH!
13:40:00GHOST ADVENTURES (S10) : HÀNH TRÌNH TÌM MA
14:35:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
15:30:00FEDS (S1) : ĐẶC VỤ ĐIỀU TRA LIÊN BANG
16:25:00AMERICAN DETECTIVE WITH LT. JOE KENDA (S1) : THANH TRA MỸ – DẪN CHƯƠNG TRÌNH: TRUNG ÚY JOE KENDA
17:20:00THE CURIOUS CASE OF NATALIA GRACE (S1) : TRƯỜNG HỢP KỲ LẠ VỀ NATALIA GRACE
18:15:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
19:10:00BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
19:35:00BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
20:05:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
21:00:00CAUGHT! (ANOMALY) (S1) : LỌT VÀO ỐNG KÍNH!
21:30:00CAUGHT! (ANOMALY) (S1) : LỌT VÀO ỐNG KÍNH!
22:00:00GHOST ADVENTURES (S10) : HÀNH TRÌNH TÌM MA
22:50:00QUIET ON SET: THE DARK SIDE OF KIDS TV (S1) : PHIM TRƯỜNG LẶNG THINH: MẶT TỐI CỦA PHIM TRUYỀN HÌNH N
23:45:00BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
Lịch phát sóng Discovery 24/5/2024