20/04/2024 - 12:10 PM

Lịch phát sóng Discovery 24/3/2024

Lịch phát sóng Discovery 24/3/2024

01:35:00DUAL SURVIVAL (S4) : CẶP ĐÔI SINH TỒN
02:30:00STREET OUTLAWS SPECIALS (S6) : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: TẬP ĐẶC BIỆT
03:25:00GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S6) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
04:20:00TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
05:10:00DEADLIEST CATCH: THE VIKING RETURNS (S1) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: NGƯỜI VIKING TRỞ LẠI
06:00:00HOFFMAN FAMILY GOLD (SEASON 1B) (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
07:00:00KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG
07:50:00STREET OUTLAWS SPECIALS (S6) : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: TẬP ĐẶC BIỆT
08:40:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
09:30:00EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
10:20:00HIGH SPEED CHASE (S1) : TRUY ĐUỔI TỐC ĐỘ CAO
11:10:00EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
12:00:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
12:50:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
13:40:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
14:35:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
15:30:00DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
16:25:00DEADLIEST CATCH (S12) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
17:20:00ON THE ROAM (S1) : LÃNG DU
18:15:00BERING SEA GOLD (S12) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
20:05:00CHINA NEXT BRIDGE TO NEW HORIZONS : TIẾP BƯỚC TRUNG QUỐC: CÂY CẦU DẪN TỚI CHÂN TRỜI MỚI
21:00:00HARVEY WEINSTEIN
21:55:00GOLD RUSH (S14) : TÌM VÀNG
22:50:00EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
23:45:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S1) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
Lịch phát sóng Discovery 24/3/2024