08/12/2022 - 6:01 AM

Lịch phát sóng Discovery 24/11/2022

Lịch phát sóng Discovery 24/11/2022

00:10:00 MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
00:35:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S5) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
01:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
02:15:00 JEREMY WADE’S DARK WATERS (S1) : VÙNG NƯỚC TỐI DẪN CHƯƠNG TRÌNH: JEREMY WADE
03:05:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S11) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG
03:55:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:45:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
05:35:00 BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ
06:35:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
07:25:00 MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
07:50:00 MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
08:15:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
09:05:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S5) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER
09:55:00 JEREMY WADE’S DARK WATERS (S1) : VÙNG NƯỚC TỐI DẪN CHƯƠNG TRÌNH: JEREMY WADE
10:45:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
11:35:00 MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
12:00:00 MAN CAVES (S12) : THẾ GIỚI RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG
12:25:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
13:15:00 THE INCREDIBLE STORY OF KIMCHI (S1) : CÂU CHUYỆN PHI THƯỜNG VỀ KIMCHI
14:05:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
14:55:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
15:45:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH (S1) : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ
16:35:00 STREET OUTLAWS (S6)
18:15:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
19:10:00 DREAM JOBS WITH CHRIS HOY (S1) : CÔNG VIỆC TRONG MƠ$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: CHRIS HOY
19:35:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC (S1) : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
20:05:00 GOLD RUSH: FREDDY DODGE’S MINE RESCUE (S1) : TÌM VÀNG: FREDDY DODGE GIẢI CỨU KHU MỎ
21:00:00 MILLION DOLLAR WHEELS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE TRIỆU ĐÔ
21:55:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
22:50:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
23:45:00 DREAM JOBS WITH CHRIS HOY (S1) : CÔNG VIỆC TRONG MƠ$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: CHRIS HOY
Lịch phát sóng Discovery 24/11/2022