27/11/2022 - 1:11 AM

Lịch phát sóng Discovery 23/7/2022

Lịch phát sóng Discovery 23/7/2022

00:35:00 APOLLO: THE FORGOTTEN FILMS : APOLLO: NHỮNG CUỘN PHIM BỊ LÃNG QUÊN
02:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 2)
03:05:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
03:55:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
04:20:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
04:45:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
05:35:00 TREEHOUSE MASTERS (S5) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 5)
06:35:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
07:25:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
07:50:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S3) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 3)
08:15:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
08:40:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
09:05:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
09:30:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S3) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 3)
09:55:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:45:00 INDIA’S ULTIMATE WARRIOR (S1) : CHIẾN BINH TỐI THƯỢNG CỦA ẤN ĐỘ
12:00:00 BEAR GRYLLS: EXTREME SURVIVAL CAUGHT ON CAMERA (S1) : BEAR GRYLLS: NHỮNG VỤ SỐNG SÓT CỰC HIẾM MÀ MÁY
12:25:00 DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN PHẦN 9)
13:15:00 TBA
14:05:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
14:55:00 NOSTRADAMUS END OF DAYS : NOSTRADAMUS: NGÀY TẬN THẾ
16:35:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC (PHẦN 2)
17:00:00 DARE TO RIDE (S1) : DÁM ĐUA KHÔNG
17:25:00 BERING SEA GOLD (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9)
18:15:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH (PHẦN 5)
19:10:00 DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN PHẦN 9)
20:05:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
21:00:00 DARE TO RIDE (S1) : DÁM ĐUA KHÔNG
21:25:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC (PHẦN 2)
21:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 2)
22:50:00 NAZIS’ STOLEN TREASURE : KHO BÁU BỊ ĐÁNH CẮP CỦA PHÁT XÍT
Lịch phát sóng Discovery 23/7/2022