26/05/2022 - 10:11 PM

Lịch phát sóng Discovery 23/3/2022

Lịch phát sóng Discovery 23/3/2022

00:35:00 SHARK ACADEMY (S1) : HỌC VIỆN CÁ MẬP
01:25:00 INTO THE WILD 2021 (S2) : VÀO MIỀN HOANG DÃ
02:15:00 EXPEDITION WITH STEVE BACKSHALL (S1) : THÁM HIỂM CÙNG STEVE BACKSHALL
03:05:00 TOP 5 STAY ALIVE (S1) : TỐP 5 SINH TỒN
03:30:00 TOP 5 STAY ALIVE (S1) : TỐP 5 SINH TỒN
03:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
04:20:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
04:45:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
05:35:00 GOLD RUSH (S6) : TÌM VÀNG (PHẦN 6)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
07:25:00 KINDIG CUSTOMS (S5) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 5)
08:15:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
09:05:00 SHARK ACADEMY (S1) : HỌC VIỆN CÁ MẬP
09:55:00 INTO THE WILD 2021 (S2) : VÀO MIỀN HOANG DÃ
10:45:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
11:10:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
11:35:00 KINDIG CUSTOMS (S5) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 5)
12:25:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
13:15:00 EXPEDITION X (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
14:05:00 UNCOVERING AUSTRALIA’S SECRETS : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
15:45:00 DEADLIEST CATCH (S13) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 13)
16:35:00 DEADLIEST CATCH (S15) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 15)
17:25:00 DEADLIEST CATCH (S15) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 15)
18:15:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
19:10:00 DIESEL BROTHERS (S2) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL (PHẦN 2)
20:05:00 BRITISH SECRETS OF THE PAST : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
21:55:00 EXPEDITION X (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
22:50:00 EXPEDITION: BACK TO THE FUTURE (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: TRỞ LẠI TƯƠNG LAI
23:45:00 DIESEL BROTHERS (S2) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL (PHẦN 2)
Lịch phát sóng Discovery 23/3/2022