23/04/2024 - 9:34 PM

Lịch phát sóng Discovery 23/2/2024

Lịch phát sóng Discovery 23/2/2024

00:40:00WHEELER DEALERS (SEASON 18B) (S18) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
01:35:00MILLION DOLLAR WHEELS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE TRIỆU ĐÔ
02:30:00KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG
03:25:00DREW’S DREAM CAR (S1) : CHIẾC XE TRONG MƠ CỦA DREW
04:20:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
05:10:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
06:00:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
07:00:00STREET OUTLAWS: FARMTRUCK AND AZN (S1) : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: FARMTRUCK VÀ AZN
07:50:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
08:40:00WHEELER DEALERS (SEASON 18B) (S18) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
09:30:00KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG
10:20:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
11:10:00STREET OUTLAWS: FARMTRUCK AND AZN (S1) : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: FARMTRUCK VÀ AZN
12:00:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
12:50:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
13:40:00FEDS (S1) : ĐẶC VỤ ĐIỀU TRA LIÊN BANG
14:35:00AIRPORT 24/7: MIAMI (S2) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
15:00:00AIRPORT 24/7: MIAMI (S2) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
15:30:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
16:25:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
17:20:00BODY CAM (S4) : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
18:15:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
19:10:00THE CURIOUS CASE OF NATALIA GRACE (S1) : TRƯỜNG HỢP KỲ LẠ VỀ NATALIA GRACE
20:05:00THE CURIOUS CASE OF NATALIA GRACE (S2) : TRƯỜNG HỢP KỲ LẠ VỀ NATALIA GRACE
21:00:00MEAN GIRL MURDERS (S1) : ÁN MẠNG ĐẢ NỮ
21:55:00FEDS (S1) : ĐẶC VỤ ĐIỀU TRA LIÊN BANG
22:50:00MEAN GIRL MURDERS (S1) : ÁN MẠNG ĐẢ NỮ
23:45:00THE CURIOUS CASE OF NATALIA GRACE (S1) : TRƯỜNG HỢP KỲ LẠ VỀ NATALIA GRACE

 

Lịch phát sóng Discovery 23/2/2024