27/01/2023 - 7:23 PM

Lịch phát sóng Discovery 23/1/2023

Lịch phát sóng Discovery 23/1/2023

00:35:00 DEADLIEST CATCH (S13) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
01:25:00 DEADLIEST CATCH (S13) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
02:15:00 DEADLIEST CATCH (S13) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
03:05:00 DEADLIEST CATCH (S13) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
03:55:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S5) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG
04:45:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY
05:35:00 DESERT CAR KINGS (S1) : VUA XE CŨ
06:35:00 DEADLIEST CATCH (S13) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
07:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
08:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
09:05:00 UNPRECEDENTED (S1) : CUỘC BẦU CỬ CÓ MỘT KHÔNG HAI
09:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S3) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
10:45:00 DEADLIEST CATCH (S13) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
11:35:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S3) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
12:25:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
13:15:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
14:05:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S4) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
14:55:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S5) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
15:45:00 EXPEDITION UNKNOWN: HUNT FOR THE YETI (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: TRUY TÌM NGƯỜI YETI
16:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S7) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
17:25:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
18:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
19:10:00 RENOVATION REALITIES (S16) : THỬ THÁCH CẢI TẠO NHÀ
19:35:00 RENOVATION REALITIES (S16) : THỬ THÁCH CẢI TẠO NHÀ
20:05:00 EXPEDITION UNKNOWN: SEARCHING FOR SHANGRI-LA : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: SHANGRI-LA
21:00:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
21:55:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S4) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN
22:50:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S5) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
23:45:00 RENOVATION REALITIES (S16) : THỬ THÁCH CẢI TẠO NHÀ
Lịch phát sóng Discovery 23/1/2023