04/03/2024 - 3:39 AM

Lịch phát sóng Discovery 22/9/2023

Lịch phát sóng Discovery 22/9/2023

00:40:00BERING SEA GOLD (S11) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
02:30:00HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
02:55:00HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
03:25:00MISSION DECLASSIFIED : SỨ MỆNH ĐƯỢC GIẢI MẬT
04:20:00GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
05:10:00DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
06:00:00GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
07:00:00EXPEDITION UNKNOWN : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
07:50:00TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
08:40:00MISSION DECLASSIFIED : SỨ MỆNH ĐƯỢC GIẢI MẬT
09:30:00HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
09:55:00HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC
10:20:00GOLD RUSH (S7) : TÌM VÀNG
11:10:00EXPEDITION UNKNOWN : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
12:00:00DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
12:50:00INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
13:40:00KING TUT: MYSTERIES AT THE MUSEUM : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: VUA TUT
14:35:00EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
15:30:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S4) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
16:25:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S4) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
17:20:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S4) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
18:15:00DIRTY JOBS (S9) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
19:10:00AIRPORT 24/7: MIAMI (S2) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
19:35:00AIRPORT 24/7: MIAMI (S2) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
20:05:00EXPEDITION UNKNOWN (S8) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
21:00:00INSIDE THE HEIST (S1) : NỘI TÌNH CÁC VỤ TRỘM
21:55:00THE HINDENBURG DISASTER: A MYSTERIES AT THE MUSEUM SPECIAL : BÍ ẨN Ở BẢO TÀNG: THẢM HỌA HINDENBURG
22:50:00THE PRICE OF GLEE (S1) : CÁI GIÁ CỦA SỰ NỔI TIẾNG
23:45:00AIRPORT 24/7: MIAMI (S2) : SÂN BAY 24/7: MIAMI
Lịch phát sóng Discovery 22/9/2023