07/10/2022 - 11:54 PM

Lịch phát sóng Discovery 22/8/2022

Lịch phát sóng Discovery 22/8/2022

00:10:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
00:35:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
01:00:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC (PHẦN 2)
01:25:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
01:50:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
02:15:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
02:40:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC (PHẦN 2)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
03:30:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC (PHẦN 2)
03:55:00 GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
04:45:00 TREEHOUSE MASTERS (S5) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 5)
05:35:00 TETHERED (S1) : RÀNG BUỘC (PHẦN 1)
06:35:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
07:25:00 CELEBRITY IOU JOYRIDE (S1) : MINH TINH ĐỀN ƠN: CHIẾC XE HẠNH PHÚC
08:15:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
09:05:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
09:30:00 CRIMES GONE VIRAL (S1) : NHỮNG TỘI ÁC GÂY BÃO MẠNG
09:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 2)
10:45:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
11:10:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC (PHẦN 2)
Lịch phát sóng Discovery 22/8/2022