25/06/2022 - 4:01 PM

Lịch phát sóng Discovery 22/6/2022

Lịch phát sóng Discovery 22/6/2022

00:35:00 DIRTY JOBS (S6) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN (PHẦN 6)
01:25:00 BEAR GRYLLS: ESCAPE FROM HELL (S1) : BEAR GRYLLS THOÁT KHỎI ĐỊA NGỤC
02:15:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S1) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
03:05:00 WHAT THE DISCOVERY (S1) : NHỮNG PHÁT HIỆN KỲ THÚ
03:55:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
04:20:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
04:45:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
05:35:00 GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG (PHẦN 8)
06:35:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
07:25:00 SURVIVAL BIBLE (S1) : THÁNH KINH SINH TỒN (PHẦN 1)
08:15:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
09:05:00 DIRTY JOBS (S6) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN (PHẦN 6)
09:55:00 BEAR GRYLLS: ESCAPE FROM HELL (S1) : BEAR GRYLLS THOÁT KHỎI ĐỊA NGỤC
10:45:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
11:10:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
11:35:00 SURVIVAL BIBLE (S1) : THÁNH KINH SINH TỒN (PHẦN 1)
12:25:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
13:15:00 THE FALL OF GREAT EMPIRES : SỰ SỤP ĐỔ CỦA NHỮNG ĐẾ CHẾ VĨ ĐẠI
14:55:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
15:45:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S10) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 10)
17:25:00 BERING SEA GOLD (SPECIALS) (S7) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING
18:15:00 CELEBRITY IOU JOYRIDE (S1) : MINH TINH ĐỀN ƠN: CHIẾC XE HẠNH PHÚC
19:10:00 DIESEL BROTHERS (S2) : NHÓM CHẾ TẠO XE DIESEL (PHẦN 2)
20:05:00 CRACKING OLD COLD CASES : GIẢI MÃ NHỮNG VỤ ÁN CŨ
21:55:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
22:50:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S10) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 10)
Lịch phát sóng Discovery 22/6/2022