25/06/2022 - 3:35 PM

Lịch phát sóng Discovery 22/5/2022

Lịch phát sóng Discovery 22/5/2022

00:35:00 ABALONE WARS (S2) : CUỘC CHIẾN BÀO NGƯ (PHẦN 2)
01:25:00 MISSION DECLASSIFIED (S1) : SỨ MỆNH ĐƯỢC GIẢI MẬT
02:15:00 EXPEDITION UNKNOWN: MEGALODON (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: MEGALODON
03:05:00 TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S1) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN
03:55:00 GOLD RUSH (S8) : TÌM VÀNG (PHẦN 8)
04:45:00 BODY BIZARRE (S3) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 3)
05:35:00 FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S1) : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR
06:35:00 EXPEDITION X (S2) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN (PHẦN 2)
07:25:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S1) : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
08:15:00 KEVIN HART’S MUSCLE CAR CREW (S1) : ĐỘI XE CƠ BẮP CỦA KEVIN HART
09:05:00 EXPEDITION UNKNOWN: HUNT FOR EXTRATERRESTRIALS (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: TRUY TÌM SỰ SỐNG NGOÀI TR
09:55:00 EXPEDITION UNKNOWN: MEGALODON (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: MEGALODON
10:45:00 BEE CZAR (S1) : VUA ONG
11:35:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
12:25:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
13:15:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
14:05:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
14:55:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
15:45:00 RIVER OF NO RETURN (S1) : DÒNG SÔNG KHÔNG LỐI VỀ (PHẦN 1)
16:35:00 FISH OR DIE (S1) : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ (PHẦN 1)
17:25:00 KINGS OF THE WILD (S1) : NHỮNG VỊ CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
18:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
19:10:00 DIRTY JOBS (S6) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN (PHẦN 6)
20:05:00 TBA
21:00:00 WORLD’S GREATEST CARS (S1) : NHỮNG CHIẾC Ô TÔ ĐỈNH NHẤT THẾ GIỚi
21:55:00 EXPEDITION UNKNOWN: HUNT FOR EXTRATERRESTRIALS (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: TRUY TÌM SỰ SỐNG NGOÀI TR
22:50:00 EXPEDITION UNKNOWN (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 1)
23:45:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
Lịch phát sóng Discovery 22/5/2022