26/05/2022 - 8:44 AM

Lịch phát sóng Discovery 22/3/2022

Lịch phát sóng Discovery 22/3/2022

00:35:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
01:25:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH (S1) : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ (PHẦN 1)
02:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
03:05:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S4) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 4)
03:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
04:20:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
04:45:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
05:35:00 COOPER’S TREASURE (S2) : KHO BÁU CỦA COOPER (PHẦN 2)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
07:25:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
08:15:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
09:05:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
09:55:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH (S1) : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ (PHẦN 1)
10:45:00 HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
11:10:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
11:35:00 GETAWAY DRIVER (S1) : QUÁI XẾ THOÁT THÂN
12:25:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
13:15:00 SHARK ACADEMY (S1) : HỌC VIỆN CÁ MẬP
14:05:00 BEAR GRYLLS: ESCAPE FROM HELL (S1) : BEAR GRYLLS THOÁT KHỎI ĐỊA NGỤC
14:55:00 EXPEDITION WITH STEVE BACKSHALL (S1) : THÁM HIỂM CÙNG STEVE BACKSHALL
15:45:00 MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 4)
16:35:00 MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 4)
17:25:00 MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 4)
18:15:00 BERING SEA GOLD (S10) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 10)
19:10:00 KINDIG CUSTOMS (S5) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 5)
20:05:00 EXPEDITION WITH STEVE BACKSHALL (S1) : THÁM HIỂM CÙNG STEVE BACKSHALL
21:00:00 SHARK ACADEMY (S1) : HỌC VIỆN CÁ MẬP
21:55:00 INTO THE WILD 2021 (S2) : VÀO MIỀN HOANG DÃ
22:50:00 TOP 5 STAY ALIVE (S1) : TỐP 5 SINH TỒN
23:15:00 TOP 5 STAY ALIVE (S1) : TỐP 5 SINH TỒN
23:45:00 KINDIG CUSTOMS (S5) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 5)
Lịch phát sóng Discovery 22/3/2022