23/04/2024 - 10:04 PM

Lịch phát sóng Discovery 22/2/2024

Lịch phát sóng Discovery 22/2/2024

00:40:00GOLD RUSH: MINE RESCUE WITH FREDDY & JUAN (S2) : TÌM VÀNG: FREDDY & JUAN GIẢI CỨU KHU MỎ
01:35:00DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
02:30:00ABALONE WARS (S5) : CUỘC CHIẾN BÀO NGƯ
03:25:00EXPEDITION UNKNOWN: RAW AND UNFILTERED : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
04:20:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
05:10:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
06:00:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
07:00:00DIRTY JOBS (S8) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
07:50:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
08:40:00ABALONE WARS (S5) : CUỘC CHIẾN BÀO NGƯ
09:30:00DEADLIEST CATCH (S17) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
10:20:00GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG
11:10:00DIRTY JOBS (S8) : NHỮNG CÔNG VIỆC BẨN
12:00:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
12:50:00MILLION DOLLAR WHEELS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE TRIỆU ĐÔ
13:40:00WHEELER DEALERS (SEASON 18B) (S18) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
14:35:00KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG
15:30:00MADE IN AMERICA (S1) : SẢN XUẤT TẠI HOA KỲ
15:55:00MADE IN AMERICA (S1) : SẢN XUẤT TẠI HOA KỲ
16:25:00BUILDING OFF THE GRID (S5) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
17:20:00BUILDING OFF THE GRID (S6) : XÂY NHÀ NƠI HOANG VU
18:15:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S6) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
19:10:00STREET OUTLAWS: FARMTRUCK AND AZN (S1) : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: FARMTRUCK VÀ AZN
20:05:00MILLION DOLLAR WHEELS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE TRIỆU ĐÔ
21:00:00WHEELER DEALERS (SEASON 18B) (S18) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
21:55:00KINDIG CUSTOMS (S9) : XE ĐỘ CỦA KINDIG
22:50:00DREW’S DREAM CAR (S1) : CHIẾC XE TRONG MƠ CỦA DREW
23:45:00STREET OUTLAWS: FARMTRUCK AND AZN (S1) : NHỮNG TAY ĐUA ĐƯỜNG PHỐ: FARMTRUCK VÀ AZN

 

Lịch phát sóng Discovery 22/2/2024