04/12/2023 - 11:01 PM

Lịch phát sóng Discovery 22/11/2023

Lịch phát sóng Discovery 22/11/2023

00:40:00TRACKED (S1) : TRUY LÙNG
01:35:00SURVIVE THE RAFT (S1) : SINH TỒN NGOÀI BIỂN KHƠI
02:30:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:20:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG
05:10:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
06:00:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG
07:00:00DOWNEY’S DREAM CARS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC CỦA DOWNEY
07:50:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
08:40:00SURVIVE THE RAFT (S1) : SINH TỒN NGOÀI BIỂN KHƠI
09:30:00DEADLIEST CATCH (S19) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
11:10:00DOWNEY’S DREAM CARS (S1) : NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC CỦA DOWNEY
12:00:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
12:50:00EXPEDITION UNKNOWN (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
13:40:00THE TREEHOUSE GUYS (S1) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY
14:35:00EXPEDITION X (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
15:30:00DEADLIEST CATCH (S9) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
16:25:00DEADLIEST CATCH (S9) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
17:20:00DEADLIEST CATCH (S9) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
18:15:00GOLD RUSH (S13) : TÌM VÀNG
19:10:00HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
20:05:00THE TREEHOUSE GUYS (S1) : NHỮNG THỢ XÂY NHÀ TRÊN CÂY
21:00:00EXPEDITION UNKNOWN (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
21:55:00EXPEDITION X (S4) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BÍ ẨN
22:50:00100 YEARS OF WARNER BROS. (S1) : 100 NĂM WARNER BROS.
23:45:00HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG

 

Lịch phát sóng Discovery 22/11/2023