27/11/2022 - 1:19 AM

Lịch phát sóng Discovery 22/11/2022

Lịch phát sóng Discovery 22/11/2022

00:10:00 RESCUE MY RENOVATION (S2) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
00:35:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
02:15:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH
03:05:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S5) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
03:55:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
04:45:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
05:35:00 DODGEBALL THUNDERDOME (S1) : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
06:35:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
07:25:00 RESCUE MY RENOVATION (S2) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
07:50:00 RESCUE MY RENOVATION (S2) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
08:15:00 DEADLIEST CATCH (S18) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
09:55:00 OUTBACK OPAL HUNTERS (S5) : THỢ SĂN ĐÁ OPAL VÙNG HẺO LÁNH
10:45:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP
11:35:00 RESCUE MY RENOVATION (S2) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
12:00:00 RESCUE MY RENOVATION (S2) : GIẢI CỨU DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ
12:25:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
13:15:00 MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
14:05:00 ED STAFFORD: LEFT FOR DEAD (S1) : ED STAFFORD: BỊ BỎ MẶC CHO CHẾT
14:55:00 WHAT THE DISCOVERY (S1) : NHỮNG PHÁT HIỆN KỲ THÚ
15:45:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA
16:35:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA
17:25:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S5) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA
18:15:00 HOFFMAN FAMILY GOLD (S1) : NHÀ HOFFMAN ĐI TÌM VÀNG
19:10:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
20:05:00 THE INCREDIBLE STORY OF KIMCHI (S1) : CÂU CHUYỆN PHI THƯỜNG VỀ KIMCHI
21:00:00 MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
21:55:00 ED STAFFORD: LEFT FOR DEAD (S1) : ED STAFFORD: BỊ BỎ MẶC CHO CHẾT
22:50:00 WHAT THE DISCOVERY (S1) : NHỮNG PHÁT HIỆN KỲ THÚ
23:45:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ
Lịch phát sóng Discovery 22/11/2022